Autolite fördelar delar
6 eller 7 siffriga nummer efter en # symbol är Chryslers original reservdels nr.
Alla fördelardelar är till Autolite och Prestolite om inget annat anges.
Vissa delar har bild, klicka på "B" i bild-kolumn för att se bild.   OBS, Alla bilder öppnas i ett nytt fönster.
Alla priser är per st om inget annat anges.
Pris: Bild
Diverse Nos delar    
Condensator Chrysler 1935-49,Packard 1937-49, Volvo med B4B motor, Autolite#IG-3927F 75 b
Condensator Chrysler 8cyl 1951-57, Desoto, Dodge 8cyl 1953-56, Imperial 1957, Autolite#IBB-2015R 100 b
     
Brytarnock till Hudson 1949-50 6 cyl, Plymouth 46-49, Dodge Truck 1946-55, Autolite#IGS-1100RW, #959316. 250 b
Brytarnock till Hudson 1951-56 6 cyl, Autolite#IGS-1100RAD, #1136535. 250 -
Brytarnock till Hudson 1946-47 8 Cyl, Autolite#IGP-1067R, 300 -
Brytarnock till Plymouth 54-55, Dodge 1954 D51,D52, Dodge Truck 1955, Autolite#IGS-1100RQ, #1135596. 250 -
Brytarnock till 6Cyl Studebaker 47-49,Packard 46-47, Autolite#IGS-1100LA 250 -
Brytarnock till 6 cyl Volvo W/Dist. Igc-4914, Autolite#IGS-1100RP,  #1136567. 250 b
Brytarnock till Volvo med B4B motor, Autolite#IGC-1132RB 200 -
     
Fjäder till brytarnocken, Autolite#IGT-69, #1843381. 40 b
Fjäder till brytarnocken, Autolite#IGT-70, #863095. 40 b
     
Slungvikt tändförställaren,  Autolite#IG-1456, #643917.
Chrysler 1936-49 6+8 Cyl,  Desoto 1936-, De Soto Truck 36-, Dodge 1936-,  Dodge Truck 1936-,  Hudson 8 Cyl 1936-47
Fargo Truck 1936-, Nash 8 Cyl 1936-47, Packard 1936-39 vissa 8 cyl Mod.  Volvo Med B4B Motor
100 b
Slungvikt tändförställaren, Volvo m/förd. IGC-4914/A + många mopar 1949-66. Autolite#IGC-2168R, #1271768. 75 b
     
Fjädrar till slungvikter, Chrysler 1936-37, Nash 1939, Autolite#IGB-292S #671509. pris per par 100 b
Fjädrar till slungvikter, Chrysler 8cyl 1936-49, De Soto 1936-49, Dodge 1935-49, Plymouth 1935-49
Autolite#IGB-292SS   #674959.   pris per par
100 b
Fjädrar till slungvikter, Dodge 1936-37, Dodge LV 1938-40, Plymouth 1936-39, Autolite#IG-636SS   #674239.   Par 100 b
Fjädrar till slungvikter, Autolite#IGC-200S #1323948.   pris per par 100 b
Fjädrar till slungvikter, Autolite#IGB-329S #1527980.   pris per par 100 b
     
Rotor till Hudson 8 Cyl 1935-47, Autolite#IG-1576 150 b
Rotor till Volvo med B4B motor, Autolite#IG-1657RA 150 b
Rotor till Nash 6 Cyl. 1935-41, Autolite#IGE-1016 150 -
Rotor till Hudson 1935-47, Packard 1940, Studebaker 1938-42, Willys 1939-52, Autolite#IGB-1239 150 -
     
Brytarspetsar Chrysler 1950, De Soto 1950-54, Dodge 1950-58, Hudson 1950-56, Plymouth 1950-59, 6cyl sv
Jeep Corp 1968- 71, AM 1967,  Autolite#IGS-2224R,  1-44
100 -
Brytarspetsar  Autolite#IBP-3028BS, 1-33, #1843370, Desoto 1958, Dodge 1958 100 -
Brytarspetsar De Soto,Plymouth många 58-59 Hi Perf. Hudson 1955-56, Nash1955-56,
Autolite#IGW-3028JS, 1-24,  #1843339.
100 -
Brytarspetsar Autolite#IGW-3028JS, 1-25 #1843339, De Soto 1958, Plymouth 1958, Hudson 1955-56 100 -
Brytarspetsar Chrysler 1959-61, De Soto 58-61, Imperial 59-60, Dodge 1958-61, Studebaker 1959-62, Willys 1960-62
med enkelbryt. Autolite#IBP-2040LA,  1-47  #2084079
150 -
Brytarspetsar Chrysler 1957-58, De Soto 57, Plymouth 1957-60, Dodge 1957-59 med enkelbryt.
Autolite#IBP-2040R,  1-46
150 -
     
Lås clips till brytarnock, passar alla Autolite fördelare 1935-66, Autolite#IG-680, #643893. (ingår i kit #1879607) 25 b
Filt bricka, ligger i alla brytar nockar 1935-66, skall ha en droppe olje då och då!   Autolite#IGH-28, #643899. 10 b
     
Brytarplatta m/condensator, Willys 1949-56 4 Cyl, Autolite#IAD-2004, #1089082. 150 B
Brytarplatta Volvo m/förd. IGC-4914 och IGC-4914A,  Autolite#IGC-1148,   #592476. 100 B
Fjäderklamma, Autolite#IGS-18, #643902 10 b
     
Fördelarlock till 6 Cyl. Hudson 1935-47, Studebaker 1935-39, Nash 1936-37,1946-47, Autolite#IGB-1240 200 b
Fördelarlock till 6 Cyl.Willys 1950-54,  Autolite#IAT-1003 200 b
Fördelarlock till Chrysler alla 8cyl 1949-56,EX 56 300 efter motor#3NE56-1025,  Autolite#IAR-1003,  #1126570. 350 b
Fördelarlock till 6 Cyl. Autolite#IGB-1031 200 B
     
Clips till fördelarlock, Autolite#IGB-1007, #648404 25 b
     
Gummiplug, Autolite#IGS-32, #648246. 10 b
Gummi genomföring till terminal, 1935-48 alla Mopar, 1949-50 Dodge. Autolite#IGS-34, #648029. 35 b
     
Anslutningsbult brytarkabel, Autolite#IGW-39 20 b
Isolering anslutningsbult, Autolite#IGB-21, #648400. 10 b
Anslutnings skruv, Autolite#IGC-175A, #1343594. 10 b
Anslutnings skruv, Autolite#IGC-175, #1089084. 15 -
     
Kabel i förd. Autolite#IGS-73S, #677194. 20 b
Kabel i förd. Autolite#IGT-14A, #677205. 20 b
     
Gängad platta till anslutnings skruv, Autolite#IG-676, #643989. 20 b
Filtstång, Autolite#IGS-117, #953714. 20 b
Distans fördelaraxel,ligger under brytarnock, Autolite#IGS-99, #859903. 15 b
Shims fördelardrev, Autolite#IG-90 15 b
Bricka,ligger mellan hus/fördelaraxel,  Autolite#IGS-104, #860939. 20 b
Låspinne till fördelardrev, solid, passar dom flesta mod. 1/8"dia 20mm lång, Autolite#SW-213, #636899. 15 b
Fiberbricka, Autolite#IGW-38, 15 b
Plåt bleck, Autolite#IA-131, #643908. 10 b
Låsring, Autolite#IGS-117, #643901. 20 -
Plastbricka, Autolite#IGS-226 20 -
Clips, Autolite#IGS-18, #643902 10 -
Platta, Autolite#IGW-54 10 -
Bricka, Autolite#IAO-11, #1195770. 20 b
     
Vacuum klocka till fördelare, Willys 1939, 46-49, Autolite#VC-4010 400 B
Vacuum klocka till fördelare, Willys 1950-52, Autolite#IAT-2023LD 400 b
Vacuum klocka till fördelare, Mopar vissa 1959-60  VC-141   #1881929. 700 B
Vacuum klocka till fördelare, Chrysler 65- med 361/383.   #2444677. 500 b
Vacuum klocka till fördelare, Packard1939, Kaiser/Fraiser1947-48, Volvo PV60,PV821/824 1946-, Volvo Lv 46- Autolite#VC-2082, P6-30 400 b
     
Justerbrickor vakuum klocka, passar till äldre vakuumklockor med skruvad slanganslutning.    
Finns i 3 tjocklekar; Chrysler# 691708 .010", #691709 .032", #691710 .065" 20 -
Koppar bricka till ansl.  Autolite#VC-14,  #691707 15 -
Fjädrar till vacuumklocka finns också i olika hårdhet.    
Fördelaraxel Willys 1950-54,  Autolite#IAT-1056R 200 b
Fettkopp,sitter på många äldre fördelare, startmotorer,generatorer. Autolite#X-382 25 b
     
     
Fördelare till Studebaker 6 cyl. 1946-47 kpl. med allt. Autolite#IGC-4802 600 b
Fördelare till Studebaker 6 cyl. 1939 kpl. med allt. Autolite#IGW-4131 500 b
Nytt Fördelare    
Mopar Performance electronisk fördelare, passar alla RB motor 413/426/440  #P3690432 2300 B
Mopar Performance kontoll box till ovan fördelare, "Orange box", används upp till 6000 rpm  #P4120505 650 B
Mopar Performance kablage kit mellan box och fördelare, #P3690152 250  
     
Begagnat    
Renoverad Fördelare till Chrysler RB block 413,426,440 bl a. nya bussningar,brytare,lock osv, Nos vacuumklocka. slut b